Belangenvereniging Groenlo

door | Webdesign

Belangenvereniging Groenlo:
De meeste verenigingen, stichtingen en andere instellingen die Groenlo rijk is, zijn uitstekend in staat om zelf hun belangen te behartigen bij de gemeentelijke overheid. Wel is de Belangenvereniging Groenlo natuurlijk bereid om die verenigingen, stichtingen en andere instellingen die behoefte hebben aan ondersteuning in hun relatie met de gemeente met raad en daad ter zijde te staan. De Belangenvereniging Groenlo zal zich echter vooral op die zaken richten die voor de stad Groenlo van belang zijn maar waarvoor geen vereniging, stichting of andere instelling zich verantwoordelijk kan achten.

Wat Online WegWijs voor Belangenvereniging Groenlo heeft betekend:
Belangenvereniging Groenlo zocht een mogelijkheid om ook online aanwezig te zijn. De nieuw te realiseren website diende vooral een informatief karakter te hebben om zo de bezoeker een goed beeld te geven van deze belangenvereniging. Daarbij moest de website de mogelijkheid bieden voor het bestuur om zelf de (recente) activiteiten van de vereniging toe te kunnen voegen aan de website door middel van nieuwsberichten.

www.bvgroenlo.nl