Overal Kansen

door | Webdesign

Bedrijfsprofiel Overal kansen:
Mijn drijfveren: het komt neer op licht brengen in de wereld, op het beïnvloeden van mensen en situaties en creatieve oplossingen zien of creëren. En in mijn eigen onderneming kan ik dat nog uitdrukkelijker doen. Ik word heel gelukkig van het positief beïnvloeden van situaties en geniet van het succes dat een ander ervaart. Ik ben me pas sinds kort bewust van mijn altijd aanwezige roze bril. Ik dacht dat iedereen zo naar de wereld keek als ik doe. Ik zie altijd overal weer kansen en mogelijkheden, ook waar anderen deze niet meer zien.
De rol waarin ik werkzaam ben is voor mij niet belangrijk: het kan als projectleiding, organisatieadvies, coaching of loopbaanbegeleiding worden ingevuld, maar ook als workshopleider en gastspreker kan ik mijn drijfveren helemaal inzetten!

Wat Online WegWijs voor Overal Kansen heeft betekend:
De nieuw te ontwerpen website voor Overal Kansen diende een verhaal te vertellen: Het verhaal van Overal Kansen en vooral die van ondernemer Joske Elsinghorst- van Huet. De website kenmerkt zich verder door de duidelijke beeldmerken die zijn gebruikt om het verhaal te visualiseren.

www.overalkansen.nl